Стаза 1 – Лесна Патека

Стаза 1 – Лесна Патека

Стазата 1 е наменета за почетници и е во групата на кратко лесни патеки. Должината на стазата е 300 метри и целата патека е осветлена со рефлектори, секогаш спремна за ноќно скијање. Капацитетот на лифтот е 18 сидра и истите

Стаза 3 – Средна/Тешка Патека

Стаза 3 – Средна/Тешка Патека

Стаза 3 е наменета за понапредни скијачи и се вбројува во групата на средно/тешки патеки. Таа е долга 700 метри, а првите 200 метри се доста стрмни и тешко ги совладуваат не толку искусните скијачи. На лифтот има 24 дупли